ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ У ВІРШАХ БОРИСА ОЛІЙНИКА

Олександра БАСС

Abstract


Статтю присвячено світоглядним і філософським домінан- там лірики Бориса Олійника 1990 – 2000 років, схарактеризовано художній світ, створений автором, з точки зору його цілісності та самобутності. Розглянуто значний внесок поета у розвиток філософської лірики і сучасної ліро-епічної поеми. Творчість Б. Олійника – яскраве промовисте свідчення того, що поет завжди був «в епіцентрі доби». Поезії автора переконливо говорять про найболючіші проблеми так, щоб читач вірив йому.

Keywords


поезія; філософія; сенс життя; смерть; безсмертя; буття людини; гармонія; Бог; фольклор; духовність

References


Антонишин С. Поезія Бориса Олійника на роковій межі /

Світлана Антонишин // Вітчизна. – № 5 – 6. – С. 158-163.

Базилевський В. Тайний клич гнізда (Про Бориса Олійника) /

Володимир Базилевський // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 10. – С. 105-112.

Голобородько Я. Речник духотворного слова. До 70–ліття

Бориса Олійника / Я. Голобородько // Слово Просвіти. – 2005.

№ 42. – 20-26 жовт. – С.8.

Клочек Г. Поетика Бориса Олійника: [літ.-критич. нарис] /

Григорій Клочек. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 332 с.

Моренець В. Борис Олійник: Нарис творчості / Володимир

Моренець. – Київ : Дніпро, 1987. – 187 с.

Олійник Б. Основи : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм.

та упоряд. М. Шевченка; післямова М. Кудрявцева – Київ : Дніпро, 2005. – 693 с.

Олійник Б. Крик : поезії з життєвого шляху / Б. І. Олійник;

передм. М. В. Шевченка; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ: Український письменник, 2015. – 380с.

Тихолоз Б.С. Філософська лірика як поезія рефлексії //

Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Част. 1. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 198-213.

Шевченко М. За все відповідає у цім житті: (про творчість Бориса Олійника) / М. Шевченко // Київ. – 2002. – №7-8. – С.172-176.

Шевченко М. Перед людьми і честь звітувати: [Борис Олійник

укр.письменник, Герой України] / М. Шевченко // Культура і

життя. – 2005. – 2 листоп. – С.2.

Шевченко М. Поезія знає все: Про книгу Бориса Олійника

«Стою на землі» укр. сучасника / М. Шевченко // Літ.Україна. – 2003. – № 35. – 25 вересня, –С. 2.

Шуляк М. Вічний бій [текст] : [до дня народження укр.

письмен. Бориса Олійника] / М. Шуляк // Освіта України. – 2007. – 23 жовт. – С.6.

Юрчо Я. Борис Олійник: лірик, романтик, публіцист /

Я. Юрчо // Всесвіт. – 1963. – №12. – С. 152.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2017 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language