АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ЖАНРОВА ДОМІНАНТА ТВОРУ ЮРІЯ ВИННИЧУКА “ГРУШІ В ТІСТІ”

Вікторія ЦОКАЛО

Abstract


У статті проаналізовано автобіографізм як жанрову до- мінанту у творі Юрія Винничука. Об’єктом дослідження став твір Юрія Винничука “Груші в тісті”. Автобіографізм притаманний багатьом жанрам художньої літератури. Автобіографічними вважають мемуари, спогади, щоденники, листування та інші літературно-документальні жанри, головним героєм яких вважається сам автор. Естетична цінність автобіографічних творів зумовлю- ється “пропорційним співвідношенням у них художнього й документального елементів, важливими є точність фактичного матеріалу, достовірність зображуваних подій, які час- то поєднуються з домислами, накладанням на факти авторських симпатій чи антипатій”. Автобіографічні твори можуть чимало розповісти вдумливому читачеві про їх авторів, їхні смаки, уподобання, зрештою, навіть про добу, яка змушувала письменника обирати ту чи ту модель поведінки, приховувати чи, навпаки, виноси- ти на суд читачів проблеми приватного життя особистості.Обираючи себе за прототип, письменник представляє своє бачення власного життя, так ніби заглядає вглиб себе, дає особисту оцінку літературним, культурним та соціальним подіям свого часу. Він може акцентувати увагу на своїй персоні або на оточенні, зіставити або протиставити внутрішні та зовнішні чинники.

Keywords


автобіографізм; роман; автор; жанр; герой; записки; Я – концепція

References


Винничук Ю. Груші в тісті / Винничук Ю. – Харків: Фоліо,

– 286с.

Літературознавча енцеклопедія: у 2 т. / авт.-уклад.

Ю. І. Ковалів; рец.: О. Г. Астаф’єва, М. П. Ткачук. – К.: Академія, 2007. – Т. 1. – 607 с.

Марінеско В. Ю. Літературна біографія як жанрова модель:

особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки /

В. Ю. Марінеско // Наукові праці. Літературознавство: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 181. – С. 59-63.

Просалова В. В оптиці – півстоліття української автобіографістики (рецензія) / В. Просалова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – №19. – С. 176-177.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2017 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language