РОЗМАЇТТЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ МОТИВІВ У ЛІРИЦІ О. ОЛЕСЯ (тези)

Main Article Content

Ірина КУРОЧКІНА

Abstract

У статті на основі аналізу ліричних творів О. Олеся та з досліджень науковців простежено розмаїття громадянських мотивів, наявних у різних збірках. Особливо вирізняються твори, написані митцем в Україні та в роки еміграції. Значну увагу приділено тому, аби виявити ставлення письменника до тогочасних подій, які відбувалися на теренах його Батьківщини. Патріотичні поезії О. Олеся є одним з основних джерел розуміння його поетичної творчості та громадянської позиції зокрема.

Article Details

Section
Статті

References

Козачук Г. О. Громадсько-політична лірика Олександра Олеся: Письмові твори з української літератури. Ч. I. / Г. О. Козачук. – К., 1997. – С. 36 – 41.

Корнієвська Н. Моя душа – моя країна з вінком терновим на чолі. О. Олесь. Патріотичні мотиви лірики. 10-й клас / Н. Корнієвська // Українська мова та література. – 2013. – №16. –С. 25 – 28.

Неврлий М. О. Олесь. Життя і творчість: монографія /

М. Неврлий. – К.: Дніпро, 1994. – 174 с.

Олесь О. «Будь мечем моїм» [Електронний ресурс] /

О. Олесь / – режим доступу: http://fs132.www.ex.ua/get/

f92880112d9df0a33c8b34096e69b668/12638470/Oles_-_Bud_

mechem_moim.pdfhttp://fs132.www.ex.ua/get/f92880112d9df0a33c8b34096e69b668/12638470/Oles_-_Bud_mechem_moim.pdf

Олесь О. «Чужиною» [Електронний ресурс] / О. Олесь / –

режим доступу:http://fs181.www.ex.ua/get/79c00b5d313effe5244d2cd

ff119e79/25432997/Oleksandr Oles%60. Chyzhunojy.pdfhttp://fs181.

www.ex.ua/get/79c00b5d313effe5244d2cd2ff119e79/25432997/Oleksandr%20Oles%60.%20Chyzhunojy.pdf

Олесь О. Поезії [Електронний ресурс] / О. Олесь / –

режим доступу:http://www.pysar.net/virsz.php?poet_id=50&virsz_

id=58http://www.pysar.net/virsz.php?poet_id=50&virsz_id=58