ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИНУ І КАРИ В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Main Article Content

Людмила КАВУН

Abstract

У статті досліджено етичну проблему злочину і кари на матеріалі новел Василя Стефаника «Басараби», «Зло- дій», «Палій», «Кленові листки», «Новина», «Гріх», «Мати» та «Суд». Зосереджено увагу на проблемі гріховності та покаяння, на розкритті цих проблем у згаданих творах.

Article Details

Section
Статті

References

Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника /

О. Черненко. – Мюнхен : Сучасність, 1989. – 277 с.

Стефаник В. Вибране / В. Стефаник Упоряд., підгот. текстів,

приміт. і словник В. Лесина та Ф. Погребенника; авт. вступ. статті

В. Лесин. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392 с.

Калениченко Н.Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Напрями, течії. / Н. Л. Калениченко – Київ : Наук. думка, 1983. – 256 с.