ПСИХОЛОГІЗМ ДИТЯЧИХ ТВОРІВ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Main Article Content

Любов БАСЮК

Abstract

У статті проаналізовані особливості національної пси- хології на основі дитячих творів Миколи Вінграновського. Розглядається формування душі дитини в наслідок впливу світу природи (на основі творів «Сіроманець», «Гусенятко», «Літо на Десні») та війни («Бинь-бинь-бинь», «Первінка»).

Article Details

Section
Статті

References

Вінграновський М. Вибрані твори / М. Вінграновський. –

Київ : Дніпро, 1986. –463 с.

Вінграновський М. Вибрані твори / М. Вінграновський;

передмова Л. М. Талалая. – Київ : – Дніпро, 2004. – 832 с.

Вінграновський М.С. В глибині дощів. / М. Вінграновський –

Київ : Рад.письменники, 1985. – 256 с.

Гурбанська А. Світ дитинства у творчості Ю. Яновського

та письменників-шістдесятників (до проблеми типології) /

А. Гурбанська // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – С. 92 – 95.

Дзюба І. Духовна міра таланту / І. Дзюба // Вінграновський

М. Вибрані твори. –Київ : Дніпро, 1986. – 463 с.

Ленська С. Образ дітей війни у творах Гр. Тютюнника,

В. Близнеця, М. Вінграновського //Українська література в ЗОШ. –2009. – №5. – С. 15– 18.

Салига Тарас. Микола Вінграновський. / Тарас Салига – Київ :

Рад.письменники, 1989. – 167 с.