ФЕНОМЕН «ТИХОЇ ЛІРИКИ» І ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ПІДПАЛОГО

Main Article Content

Світлана КАВУН

Abstract

У статті досліджено появу та розвиток поняття «тиха лірика», зосереджено увагу на особливостях поетичної майстерності Володимира Підпалого, також розкрито вияви стильових рис тихої лірики в поезії митця.

Article Details

Section
Статті

References

Кожинов В. Жизнь и поэзия Николая Рубцова. Воспоминания

современников. В кругу московских поэтов [Электронный ресурс] /В. Кожинов. – Режим доступа: http://www.rubtsov.id.ru/Memories/

kojinov.htm. – Название с экрана, 30.03.2013.

Зуев Н. Поэзия Николая Рубцова / Н. Н. Зуев // Литература

в школе. – 1984. – №1. – С. 13–20.

Ковалів Ю. Абетка дисертанта: Методологічні принципи

написання дисертації: Посібник / Ю. І. Ковалів; худож. оформ.

Д. В. Мазуренка. – Київ : Твім інтер, 2009. – 460 с.

Домчук М. «Амплітуда поета – від землі аж до неба…»:

Володимир Підпалий у контексті шкільної програми / М. Домчук //Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 18–23.

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на

тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспект) /Л. Тарнашинська. – Київ : Смолоскип, 2010. – 632 с.

Мазоха Г. Український письменницький епістолярій другої

половини XX століття: жанрово-стильові модифікації: Монографія /Г. Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 344 с.

Цимбалюк В. Зелене вруно новітньої української літератури:

До 50-річчя виходу першої поетичної збірки Володимира Підпалого /В. Цимбалюк // Вісник Сквирщини. – 2013. – № 36. – 21 травня.

Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого

в епістолярних спогадах сучасників / О. Рарицький // Слово і Час. –2011. – № 7. – С. 95–102.

Біленко В. «Світе мій, щасливий і печальний…» /

В. Біленко // Пішов у дорогу за ластівками: Спогади про Володимира Підпалого / упоряд. Н. Підпала, О. Рарицький; передм. О. Рарицького; прим. Ніли Підпалої. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»,

– С. 37–39.

Ільницький М. На перехрестях віку: У 3 кн. / М. Ільницький. –

Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – Кн. I. – 838 с.

Білик Г. Слово мовлене – животворить. Рецензія на книгу «Пішов у дорогу – за ластівками: Спогади про Володимира Підпалого» / упоряд.: Н. Підпала, О. Рарицький; передм. О. Рарицького; прим. Н. Підпалої. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 496 с.

Лучук В. Поезії / Володимир Лучук. – Київ : Молодь, 1968. – 192 с.

Підпалий В. О. Золоті джмелі: вибрані твори / В. Підпалий /

упорядкування та примітки Н. А. Підпалої; худож. оформ. К. І. Сулими. – Київ : Твім інтер, 2011. – 560 с.