ПРОБЛЕМАТИКА ПУБЛІЦИСТИКИ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ 1990-х – 2000-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА, ЛІНИ КОСТЕНКО ТА БОРИСА ОЛІЙНИКА)

Main Article Content

Інна ШЕВЧЕНКО

Abstract

У статті проаналізовано ідейно-тематичну палітру публіцистики Дмитра Павличка, Ліни Костенко і Бориса Олій- ника. Виокремлено основні проблеми, які хвилювали митців. Зроблено акцент на ті чинники, які негативно впливають на розвиток України як демократичної держави.

Article Details

Section
Статті

References

Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф/ Л. Костенко // День. – 25 квітн. – 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/akciya-dnya/

ukrayina/yak-zhertva-i-chinnik-globalizacii-katastroph

Олійник Б. „Ми – п’яте колесо до воза «сімки»” /

Б. Олійник // Віче. – 1997. – № 3. – С. 20 – 21.

Павличко Д. Українська національна ідея / Д. Павличко. –

Київ : Основи, 2004. – 771 с.

Павличко Д. Про національну безпеку: Виступ на засіданні

Верховної Ради України 20.10.1993 / Д. Павличко // Літературна Україна. – 1993. – 28 жовтня. – С. 2 – 9.

Олійник Б. Про Михайла Горбачова, життя і політику /

Б. Олійник // Радуга. – 1993. – № 1. – С. 26 – 40.

Олійник Б. Будьмо пильні, слов’яни! Час подвійних стандартів, або хто і з якою метою сатанізує сербів / Б. Олійник // Криниця. – 1993. – № 10 – 12.– С. 64 – 74.

Костенко Л. Гуманітарна Аура Нації / Л. Костенко //

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://kostenko.electron.com.

ua/menu3_6_1.html