ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ У ВІРШАХ БОРИСА ОЛІЙНИКА

Main Article Content

Олександра БАСС

Abstract

Статтю присвячено світоглядним і філософським домінан- там лірики Бориса Олійника 1990 – 2000 років, схарактеризовано художній світ, створений автором, з точки зору його цілісності та самобутності. Розглянуто значний внесок поета у розвиток філософської лірики і сучасної ліро-епічної поеми. Творчість Б. Олійника – яскраве промовисте свідчення того, що поет завжди був «в епіцентрі доби». Поезії автора переконливо говорять про найболючіші проблеми так, щоб читач вірив йому.

Article Details

Section
Статті

References

Антонишин С. Поезія Бориса Олійника на роковій межі /

Світлана Антонишин // Вітчизна. – № 5 – 6. – С. 158-163.

Базилевський В. Тайний клич гнізда (Про Бориса Олійника) /

Володимир Базилевський // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 10. – С. 105-112.

Голобородько Я. Речник духотворного слова. До 70–ліття

Бориса Олійника / Я. Голобородько // Слово Просвіти. – 2005.

№ 42. – 20-26 жовт. – С.8.

Клочек Г. Поетика Бориса Олійника: [літ.-критич. нарис] /

Григорій Клочек. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 332 с.

Моренець В. Борис Олійник: Нарис творчості / Володимир

Моренець. – Київ : Дніпро, 1987. – 187 с.

Олійник Б. Основи : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм.

та упоряд. М. Шевченка; післямова М. Кудрявцева – Київ : Дніпро, 2005. – 693 с.

Олійник Б. Крик : поезії з життєвого шляху / Б. І. Олійник;

передм. М. В. Шевченка; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ: Український письменник, 2015. – 380с.

Тихолоз Б.С. Філософська лірика як поезія рефлексії //

Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Част. 1. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 198-213.

Шевченко М. За все відповідає у цім житті: (про творчість Бориса Олійника) / М. Шевченко // Київ. – 2002. – №7-8. – С.172-176.

Шевченко М. Перед людьми і честь звітувати: [Борис Олійник

укр.письменник, Герой України] / М. Шевченко // Культура і

життя. – 2005. – 2 листоп. – С.2.

Шевченко М. Поезія знає все: Про книгу Бориса Олійника

«Стою на землі» укр. сучасника / М. Шевченко // Літ.Україна. – 2003. – № 35. – 25 вересня, –С. 2.

Шуляк М. Вічний бій [текст] : [до дня народження укр.

письмен. Бориса Олійника] / М. Шуляк // Освіта України. – 2007. – 23 жовт. – С.6.

Юрчо Я. Борис Олійник: лірик, романтик, публіцист /

Я. Юрчо // Всесвіт. – 1963. – №12. – С. 152.