МОТИВИ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Main Article Content

Ольга СКОБІНА

Abstract

У статті порушено проблеми, пов’язані зі сферою наці- ональної пам’яті, ідентичності народу в поезіях Ліни Костенко. Досліджено художню реалізацію національного коду українців у текстах. Проаналізовано теоретичну парадигму «пам’яті роду», «пам’яті нації».

Article Details

Section
Статті

References

Барабаш С. Поетична історіософія Л. Костенко: безсмертя

Духу/ С. Барабаш – Кіровоград, 2003. – 79с.

Жуковська Г. М. Проблема історичної пам’яті у творчості

Ліни Костенко: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філ. наук: 10.01.01 «Українська література» / Г. М. Жуковська. – Київ ,

– 19 с.

Жулинський М. Лицарство духа : [про творчість Ліни

Костенко] / М. Жулинський // Вітчизна. – 2000. – № 3-4. – С. 2-5.

Кісь Р. Глобальне – національне – локальне (соціальна

антропологія культурного простору) / Р. Кісь – Львів : Літопис, 2005. – 300 с.

Ковалевський О. Ліна Костенко: нарис творчо-світоглядної

біографії / О. Ковалевський – Xарків : Прапор, 2004. – 192 c.

Ковальчук О. Життя як прозріння (Ліна Костенко – «Вже

почалось, мабуть, майбутнє»)/ О. Ковальчук // Українська мова та література. – 1998. – С. 48.

Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко /

Т. Коляда // Світо-Вид. – 1996. – Ч. 3. – С. 132-134.

Костенко Л. Вибране / Л. Костенко – Київ : Дніпро, 1989. – 559 с.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації (або «Дефект головного

дзеркала») / Л. Костенко // Хортиця. – 2001. – №1. – С.8-18.

Макаров А. Історія – сестра поезії: до портрета Ліни Костенко / А. Макаров // Українська мова і література в школі. – 1980. –

№ 10. – С. 24-38.

Мариняк Р.С. Історіософія поезії Ліни Костенко:автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня кандидата філ. наук: 10.01.01«Українська література» / Р. С. Мариняк. – Харків, 2005. – 19 с.

Романенко В. «Л. Костенко: Всяка наволоч український народ

принижує, а він десь загубив свою відпорність» / В. Романенко // [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.unian.ua/

society/339584-lina-kostenko-vsyaka-navoloch-ukrajinskiy-narod-prinijuea-vin-des-zagubiv-u-sobi-vidpornist.

Сафонова А. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко /

А. Сафонова // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 30-41.

Слабошпицький М. Ліна Костенко / М. Слабошпицький //

Історія української літератури ХХ століття. У. 2 кн. Кн. 2. Друга половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – С. 120-125.

Шацька Барбара. Минуле – пам’ять – міт / Барбара Шацька –

Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 248 с.