ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІЇ ЕПІГРАФІВ У ПРОЗІ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

Main Article Content

Ольга КОЛОМІЙЧУК

Abstract

У статті проаналізовано типологію й функції епіграфів у творах Валер’яна Підмогильного. Об’єктом дослідження стали оповідання й новели «Проблема хліба», «Військовий літун», «Сонце сходить», романи «Місто», «Невеличка драма». Уперше зроблено спробу системно проаналізувати епіграфи у прозі Валер’яна Підмогильного. Показано глибинний зв’язок письменника із національною художньою традицією, а також суспільною думкою й літературним процесом доби.

Article Details

Section
Статті

References

Абліцов В. Полемічні есе, присвячені філологічним підсумкам

століття (В. Підмогильний) / В. Абліцов // Молодь України. – 1996. – №2. – С. 35-39.

Бернадська Н. Романи В. Підмогильного: традиції і новаторські пошуки / Н. Бернадська // Українська мова та література. – 2004. – №48. – С. 20-24.

Бондар Н. Валер’ян Підмогильний / Н. Бондар // Українська

мова та література. – 1997. – №13. – С. 2-5.

Капленко О. Урбаністичні уявлення В. Підмогильного у світлі

шпенглеровської концепції / О. Капленко // Слово і Час. – 2002. – №8. – С. 79-83.

Ковальчук О. «Мистецтво жити» як альтернативна стратегія

буття («Невеличка драма» В. Підмогильного) / О. Ковальчук // Дивослово. – 2004. – №2. – С. 51-54.

Коломієць Л. «Божевільні» образи з «божевільними» вчинками: проблема репресивного суспільства у творчості В. Підмогильного / Л. Коломієць // Літературна Україна. – 1996. – №2. – С. 17-21.

Колп В. Мала проза Валер’яна Підмогильного (риси

екзистенціалізму) / В. Колп // Слово і Час. – 1999. – №2. – С. 47-52.

Костенко Х. Портрет у малій прозі В. Підмогильного:

екзистенційний ракурс / Х. Костенко // Українська мова та

література. – 2000. – №37. – С. 10-11.

Костюк Г. Валер’ян Підмогильний (1901-1937) / Г. Костюк //

Українське слово. – К., 1994. – Вип.2. – С. 307-317.

Лавріненко Ю. Валеріан Підмогильний / Ю. Лавріненко //

Дивослово. – 2001. – №2. – С. 9-11.

Підмогильний В. Третя революція: оповідання, повісті, роман. / В. Підмогильний; [передм., упоряд. С. Лущій]. – К. : Український письменник, 2012. – 520 с.

Підмогильний В. Місто : Роман / В. Підмогильний; [післямова, біографічна та бібліографічна довідки Г. Костюка]; Укр. вільна акад. наук у США, Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці. – Hью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 298с.