КОЛЬОРОСИМВОЛІКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ СИНТЕЗІ МИСТЕЦТВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ „ЗРІЛОГО” МОДЕРНІЗМУ

Main Article Content

Людмила БІЛОГРУД

Abstract

У літературі психологічно вмотивована семантика кольорів, використаних письменником, є формотворчою для лек- сичних та синтаксичних художніх засобів і смислотворчою для реалізації авторського задуму в цілому. У статті досліджено семантику кольору у творах українських поетів доби модернізму; вказано на особливості поетики творів Є. Плужника, М. Семенка та О. Влизька з погляду синтезу мистецтв (літератури, живопису та музики), виявлено при цьому домінантну роль кольору у творенні художності; узагальнено уявлення про художні функції кольору в поезії названих митців-модерністів. На прикладах показано, що мова поезії, зокрема кольороназв, характеризується оригінальним авторським звучанням.

Article Details

Section
Статті

References

Маловицька Л. Звук і колір: феномен синестезії у творчому

мисленні генія-митця // Актуальні проблеми сучасної філософії

та науки: творче, критичне і практичне мислення: зб. наук. праць. – Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2009. – С. 55 – 58.

Мінченко Т. Сірий колір як метафора буття в поезії Євгена

Плужника/ Т.А. Мінченко // Вісник ЗДУ. Філол. науки. – 1999. –

№ 2. – С. 75 – 78.

Плужник Є. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1988. – 409 с.

Семенко М. Вибрані твори / М. Семенко; [упоряд.А. Біла]. –

Київ : Смолоскип, 2010. – 688 с.

Влизько Олекса. Поезія. Проза. / О. Влизько – Черкаси:

Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 352 с