СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ «УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН – МІСТО» В ПРОЗОПИСІ ЛЮКО ДАШВАР

Main Article Content

Юлія ПОГАСІЙ

Abstract

У статті розглядається становлення художнього конфлікту у літературознавчому дискурсі; представлено еволюцію художнього конфлікту «український селянин – місто». Досліджується романістика Люко Дашвар. Розглядаються особливості урбаністичного аспекту у творах письменниці. Художня колізія «селянин – місто», а також опозиція «місто – село» аналізуються з погляду текстуального втілення в романах соціальних уявлень та стереотипів.

Article Details

Section
Статті

References

Агеєва В. Жіночий простір. Фенімістичний дискурс українського модернізму : [монографія] / В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – 320с.

Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / Анатолий Яковлевич Анцупов, Анатолий Иванович Шипилов. – СПб. : Питер, 2008. – 490 с.

Аристотель. Риторика / Аристотель // Риторика. Поэтика. –

М. : Лабиринт, 2000. – 224 с.

Вертипорох О. В. Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01. «Українська література» / О. В. Вертипорох. – Київ, 2007. – 20 с.

Дашвар Люко. Село не люди [Текст] / Люко Дашвар. – Харків:

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – 270 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі:

Монографія / С. Павличко – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 447 с.