АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ЖАНРОВА ДОМІНАНТА ТВОРУ ЮРІЯ ВИННИЧУКА “ГРУШІ В ТІСТІ”

Main Article Content

Вікторія ЦОКАЛО

Abstract

У статті проаналізовано автобіографізм як жанрову до- мінанту у творі Юрія Винничука. Об’єктом дослідження став твір Юрія Винничука “Груші в тісті”. Автобіографізм притаманний багатьом жанрам художньої літератури. Автобіографічними вважають мемуари, спогади, щоденники, листування та інші літературно-документальні жанри, головним героєм яких вважається сам автор. Естетична цінність автобіографічних творів зумовлю- ється “пропорційним співвідношенням у них художнього й документального елементів, важливими є точність фактичного матеріалу, достовірність зображуваних подій, які час- то поєднуються з домислами, накладанням на факти авторських симпатій чи антипатій”. Автобіографічні твори можуть чимало розповісти вдумливому читачеві про їх авторів, їхні смаки, уподобання, зрештою, навіть про добу, яка змушувала письменника обирати ту чи ту модель поведінки, приховувати чи, навпаки, виноси- ти на суд читачів проблеми приватного життя особистості.Обираючи себе за прототип, письменник представляє своє бачення власного життя, так ніби заглядає вглиб себе, дає особисту оцінку літературним, культурним та соціальним подіям свого часу. Він може акцентувати увагу на своїй персоні або на оточенні, зіставити або протиставити внутрішні та зовнішні чинники.

Article Details

Section
Статті

References

Винничук Ю. Груші в тісті / Винничук Ю. – Харків: Фоліо,

– 286с.

Літературознавча енцеклопедія: у 2 т. / авт.-уклад.

Ю. І. Ковалів; рец.: О. Г. Астаф’єва, М. П. Ткачук. – К.: Академія, 2007. – Т. 1. – 607 с.

Марінеско В. Ю. Літературна біографія як жанрова модель:

особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки /

В. Ю. Марінеско // Наукові праці. Літературознавство: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 181. – С. 59-63.

Просалова В. В оптиці – півстоліття української автобіографістики (рецензія) / В. Просалова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – №19. – С. 176-177.