СПЕЦИФIКА ЖIНОЧОЇ ПРОЗИ IРЕН РОЗДОБУДЬКО (ЗА РОМАНОМ «ҐУДЗИК»)

Main Article Content

Наталія СОЛОВЙОВА

Abstract

У статті розглядаються жанрові особливості і стильові риси психологічної прози Ірен Роздобудько. Зосереджено увагу на ключових мотивах у жіночих романах письменниці, які є першоелементами сюжету аналізованого твору. Розглядаються особливості проблематики та сюжетно-фабульних колізій роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько, обгрунтовано філософські тлумачення актуальних питань свободи і віри.

Article Details

Section
Статті

References

Герасименко Н. Особливості творчої манери І. Роздобудько /

Ніна Герасименко // Слово і час. – № 11. – С. 36–39.

Голобородько Я. Українська fashion-література. Тексти і

цінності Ірен Роздобудько / Ярослав Голобородько // Вісник НАН України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.

Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: – коли жінка поет…/

Ю. Джугастрянська// Дивослово. – 2009. – №1. – С. 59-61.

Харчук Р. Особливості жіночого письма / Р. Б. Харчук //

Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – Київ : ВЦ „Академія”, 2008. – С. 180-182.

Роздобудько І. Ґудзик [роман] / Ірен Роздобудько. – Харків :

Фоліо, 2007. – 222 с.

Градиський В. На «Ґудзик» Ірен Роздобудько [Електронний

ресурс] / Володимир Градиський // Вірші, проза, аналітика, огляди. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=28906

Назва з екрана. – Дата зверненення: 17.05.09.