ТЕМА ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ОПОВІДЯХ

Main Article Content

Владислав ГУНТИК

Abstract

В статті проаналізовані особливості оповідей про АТО. У процесі аналізу була здійснена спроба сформувати класифікацію оповідей про АТО за їх тематичним наповненням. Оповіді бойових дій – ця тематична група вважається найбільшою, що і засвідчують зібрані нами матеріали.Побутові оповіді також займають вагоме місце, це оповіді про буденне життя солдатів і людей в зоні АТО в ті проміжки часу, коли затихають кулі над головами. Суспільно-політичні – оповіді на суспільно-політичну тематику виокремлюються в фоль- клорі й раніше, зараз же вони доповнюються новими темами, проблемами. Оповіді гумористичного змісту, за час АТО зібрані анекдоти, комічні розповіді солдатів, які траплялися з ними.Розмаїта система романтичної оповідальної символіки, що використовує не лише характерні народнопісенні образи, але й генерує власні, імовірно, і є стимулом до постановки питання про ступінь використання військової тематики у процесі оповідального народного творення.

Article Details

Section
Статті

References

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія,

практика / М. Дмитренко. – Київ : Часопис «Народознавство», 2001. – 576 с.

Мишанич С. В. Біля джерел народної прози /

С. В. Мишанич // Народні оповідання. Українська народна

творчість. – Київ : Наукова думка, 1983. – С. 15 – 62.

Мишанич С. В. Усні народні оповідання С. В. Мишанич //

Народні оповідання. Українська народна творчість. – К. : Наукова думка, 1986. – 327с.

Сумила М. Проблемно і фундаментально / М. Сулима //

Літ. Україна. – 2004. – 14 жовтня. – № 40. – С.6; Дунаєвська Лідія. Нове ґрунтовне дослідження з історії української фольклористики ХІХ ст. / Л. Дунаєв //Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С.118–119.

Наулко В. Думки і спогади про часопис етнографів та

фольклористів В. Наулко //Народна творчість та етнографія. – 2000. – №4. – С. 129–130 с.