ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ДОМІНАНТИ В СУЧАСНІЙ ВІРМЕНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Main Article Content

Ганна КЛИМЕНКО (СИНЬООК)

Abstract

У статті увиразнені діалогічні, контактні, типологічні зв’язки між українським та вірменським народами, зосібна йдеться про спільні релігійні орієнтири, історичні перипетії, що зумовили екзистенційні мотиви в обох літературних дискурсах. На матеріалі художніх текстів поетів Сони Ван та Заграта і прозаїків Арама Пачяна та Левона Хечояна окреслені екзистенційні тенденції у сучасній вірменській літературі, проілюстровано тим самим питомість і симптоматичність екзистенційної парадигми (що, безперечно, є “сродною” укра- їнській Душі), простежені типологічні відповідності у вірменській та вітчизняній культурно-історичних прогресіях і певним чином узагальнено індивідуальні авторські та культурні досвіди як виразники національного “Ми-буття”. У висновках акцентовано перспективність подальших досліджень щодо власне вірменського контексту, компаративних студіювань стосовно екзистенційної парадигми в українській та вірменській літературах.

Article Details

Section
Статті

References

Ван С. Лібрето для пустелі : поезії / Сона Ван ; пер. з вірм.

Анушавана Месропяна. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 177 с.

Куява Ж. Про біль, що вріс зерном під шкіру… [Електронний

варіант] / Жанна Куява. – Режим доступу до матеріалу : http://

bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/03/04/075810.html

Пачян А. Робінзон : збірка оповідань / Арам Пачян ; пер.

з вірм. Анушавана Месропяна. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 160 с.

Хечоян Л. Ладанові дерева : Повість та оповідання / Левон

Хечоян ; пер. з вірм. Анушавана Месропяна. – Львів : Срібне слово, 2012. – 144 с.